+38 (044) 338-6000

Енергоаудит

Енергоаудит будівлі

Енергоаудит будівлі є одним з найважливіших заходів, за допомогою якого можна розрахувати кількісні показники споживання енергії. Енергоаудит може бути первинним, плановим або позачерговим. У будь-якому випадку головне завдання проведення енергоаудиту будівель полягає в зборі інформації про розподіл теплоенергетичних ресурсів, що дозволяють визначитися з необхідністю внесення необхідних коректив в даний процес. 

Енергоаудит будівель спрямований на виявлення недоліків і на поліпшення існуючої системи споживання енергетичних ресурсів. Проведення економічних розрахунків в ході здійснення енергоаудиту дозволяє максимально точно обгрунтувати вигідність і корисність впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на поліпшення та ефективність роботи енергетичних систем обстежуваної будівлі. Енергоаудит дозволяє об'єктивно оцінити, чи відповідає будівля всім нормам і стандартам, що діють у даній сфері.

Енергетичний аудит являє собою комплекс заходів з оцінки енергозбереження та виявлення енергоефективності, за підсумками проведення яких будівлі присвоюється відповідний клас енергетичної ефективності. 

energoaudit1  

Енергоаудит будівель є досить складним процесом, який здійснюється в кілька етапів

I етап: Документальне вивчення обстежуваного підприємства:

 • зустріч та обговорення питань ефективності енергогосподарства з керівником підприємства, організації, установи;
 • збір вихідної документальної інформації;
 • збір основних відомостей про характер виробничої діяльності основних підрозділів підприємства та обсяги споживання ними енергоресурсів;
 • збір основних відомостей про характер вироблення і споживання енергоресурсів об'єктами енергетичного комплексу підприємства, виробничими та загальними службами підприємства;
 • збір відомостей про системи комерційного та технічного обліку енергоресурсів;
 • систематизація вихідної документальної інформації.

II етап: Технічне вивчення обстежуваного підприємства

 • технічне вивчення обстежуваного підприємства;
 • візуальне і приладове обстеження елементів енергетичних систем підприємства для заповнення відсутньої інформації;
 • складання узагальненої структури енергетичних систем підприємства;
 • оцінка характеристик енергетичного забезпечення підприємства;
 • систематизація основних відомостей щодо обсягів споживання енергоносіїв.
 • оцінка стану систем обліку, контролю і управління енергоспоживанням на території підприємства;
 • оцінка тенденції зміни показників енергоспоживання підприємства і найбільш типових і енергоємних споживачів.

shema

III етап: Енергетичне обстеження. Оцінка стану енергетичних систем підприємства

 • аналіз системи переробки продуктів (сировини) і режимів експлуатації обладнання;
 • обстеження системи опалення та гарячого водопостачання;
 • обстеження електроустановок;
 • обстеження системи водопостачання та водовідведення;
 • обстеження системи вентиляції та кондиціонування;
 • перевірка стану обліку енергоресурсів, даних приладового обліку енергоносіїв і видів енергії (похибка систем вимірювання, перевірка і атестація).

IV етап: Аналіз ефективності використання ПЕР на підприємстві

Складається баланс споживання ПЕР і аналіз ефективності використання ПЕР на підприємстві.

 • аналіз документації;
 • аналіз розрахункових, фактичних і нормативних даних;
 • проведення необхідних розрахунків, побудова балансів;
 • складання загального паливно-енергетичного балансу;
 • порівняльна характеристика питомого споживання з базовим по кожному об'єкту і по окремим видам енергоресурсів;
 • визначення несприятливих об'єктів з точки зору ефективності енергоспоживання;
 • виявлення причин підвищеної витрати енергоресурсів.

V етап: Розробка заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємства

 • розраховується потенціал економії енергії та енергоресурсів у фізичному і грошовому вираженні;
 • визначається склад обладнання, необхідного для реалізації рекомендацій, його приблизну вартість, вартість доставки, установки та введення в експлуатацію;
 • наводяться економічні переваги від впровадження різних пропонованих заходів з техніко-економічним обґрунтуванням окупності передбачуваних інвестицій;
 • розглядаються всі можливості зниження витрат, наприклад виготовлення і монтаж обладнання силами самого підприємства, організації, установи;
 • визначаються можливі побічні ефекти від впровадження рекомендацій, які впливають на реальну економічну ефективність;
 • розробляється конкретна програма з енергозбереження з ранжируванням організаційних і технічних заходів щодо ефективності та термінів окупності, з виділенням першочергових, найбільш ефективних і швидко окупається заходів.

VI етап: Звітна документація за результатами роботи

По завершенні наданих послуг, Замовнику передається висновок на фірмовому бланку компанії за підсумками проведеного енергетичного аудиту та перелік рекомендацій з покращення енергоефективності будівлі.

Замовити зворотній дзвінок