+38 (044) 338-6000

Обстеження кам'яних конструкцій

Обстеження кам'яних конструкцій

kamennyx konstrukcij1При обстеженні кладки будівель і споруд визначається конструкція і матеріали стін, наявність і характер деформацій (тріщин, відхилень від вертикалі, розшарувань і ін.). Для цього проводиться вибіркове контрольне зондування кладки. Воно виконується з урахуванням матеріалів попередніх обстежень та проведених надбудов і прибудов. При зондуванні проводиться також контроль вологості різних верств матеріалів конструкції.

Міцність цегли і розчину кладки в простінках і в суцільних ділянках стін в найбільш навантажених місцях зазвичай оцінюється за допомогою методів неруйнівного контролю. 

У разі комплексного обстеження технічного стану будівель і споруд, коли міцність стін є вирішальною при визначенні можливості додаткового навантаження, міцність матеріалів кладки каменю і розчину встановлюється відбором зразків з лабораторними випробуваннями.

Встановлення пустот в кладці споруди, наявність та стан металевих конструкцій і арматури для визначення міцності стін зазвичай проводиться з використанням неруйнівних інструментальних методів і приладів або за результатами одиничних розтинів.

При обстеженні будівель з деформованими стінами визначається причина появи деформації. Спостереження за тріщинами і розвитком деформацій виконуються за допомогою геодезичних методів. 

Замовити зворотній дзвінок